Mediální partneři

kpres.gif » kolin.pres.cz

kolinskydenik.gif » kolinsky.denik.cz

Vznik skautingu v Křečhoři

Župní zpravodaj prof. Smolík a studenti Kolínského gymnasia měli velký podíl na rozšíření skautské myšlenky v okolí Kolína.


03.04.2009 (15:40)
Nový oddíl skautů R. Čs. byl založen tuto neděli v Křečhoři.

Uvádí "Polabský sport" v čísle 7, 15. 4., 1921 a dále popisuje:

Kolínský sbor podnikl tam výlet, jehož účastnilo se 56 hochů všech tří oddílů. V budově místní školy přednáškou vyložil okresní zpravodaj význam skautingu dospělým i mládeži, zejména 12 novým junákům křečhořským a popřál mnoho zdaru novému vedoucímu br. B. Cyrusovi, studujícímu. Na to na travěném palouku vedle školy vykonali kolínští hoši cviky prostné, athletické, několik her a za zvuku trubky vraceli se Křečhoří ke Kolínu. Ke schůzkám za nepohody a v zimě bude novému oddílu poskytováno místo ve škole laskavostí řídícího Špinky a pana učitele Cyruse.
Jan Hora