Mediální partneři

kpres.gif » kolin.pres.cz

kolinskydenik.gif » kolinsky.denik.cz

Skautský dorost v archivech03.04.2009 (06:46)
Několik informací o kolínském skautském dorostu
Při listování ve starých regionálních časopisech nacházíme informace o naší bohaté historii.
Trocha informací o kolínských vlčatech a světluškách – tehdá označovaných jako dorost – z čerstvě nalezených archiválií.


Časopis „ Polabský sport“ v roce 1921 o skautském dorostu v Kolíně píše v pravidelných sloupcích „ Skautská hlídka“, kterou řídil prof. Smolík (župní zpravodaj).
Dozvídáme se následující :

V č. 5 z 15.3. 1921
„Vlčat“, vedených br. M.Horčičkou, je 30.
I děvčata mají svůj dorost v kterém je 9 „Šotků“ a vede je sestra Saša Prágrová.
Píše se v článku o počtech skautů v Kolíně.

V č. 16 z 21.9. 1921

Naši nejmladší hoši.
V sobotu 17. t. m. v Kolíně poprvé konaly se zkoušky dorostenců S. R. Č. S. („Vlčat“) k postupu do vyšší kategorie. Při zkoušce této (nepovinné) musí náš dorostenec prokázati některé vědomosti, znáti např. barvy národní vlajky, čtyry uzly při skautské službě potřebné, nejzákladnější předpisy zdravotnictví a čistoty tělesné, dále určité prostocviky skautské a určitou dovednost ve hrách. Okresní zpravodaj prof. K. Smolík podrobil zkoušce této dva hochy („Vlčata“), osmiletého a desetiletého, které oba velmi svědomitě připravil ke zkoušce náš mladistvý „Starý vlk“ Karel Kroutil, teprve tohoto podzimu čtrnáctiletý. Mohou býti ovšem dobrými skauty a tedy později i dobrými lidmi i ti, kdo před desátým rokem věku svého nebyli „Vlčaty“. Ale rozhodně od svých „Vlčat“ čekáme, zejména od těch, kdo skládají zkoušky, že nezůstanou později co skauti a po čase i co lidé za ostatními. Skautský dorost hochů, „Vlčata“, sestává z hochů od 7 do 10 let. Cvičí v Kolíně ve středu a v sobotu o 4. Hodině odpolední, za pěkného počasí v Borku, za deště v gymnasiu a připravují se hrami, prostocviky a hlavně obeznamováním se skautskými zásadami na dobu, kdy v 10 letech věku svého mohou státi se skauty. Výcvik „Vlčat“ je bezplatný, leda snad nějaký dobrovolný příspěvek do společné pokladny. Přihlášky přijímá ústní i písemné, K. Smolík, profesor r. gymnasia a J. Línek, učitel na Zálabí.

A ještě jedna douška,která patří do těchto informací :

Asi v roce 1939 byl oddíl Havrani ( v té době vedl oddíl Václav Kareta, zástupce Miroslav Patočka – Pet) rozšířen o smečku vlčat. Na krátkou dobu byl jejich vedením pověřen také Lexa Špáta – Hexa.
John