Mediální partneři

kpres.gif » kolin.pres.cz

kolinskydenik.gif » kolinsky.denik.cz

Sůvy – historie11.12.2008 (16:25)
První zmínka o existenci 3 dívčích oddílů v Kolíně je z roku 1921. Po založení 1.oddílu 3.5.1920 následoval 13.2.1921 vznik roje šotků Aničkou Prágrovou. Zde je asi původ 2.oddílu. Je uvedena jeho historie, jak se ji podařilo dokumentovat:

1931-1940 V těchto předválečných letech byla vůdkyní 2.oddílu Marie Šnýdrová,
šotky A vedla Libuše Šnýdrová-Štěpinová, šotky B vedla Jarmila Tvrdíková.

1945 Po válce se z oddílů staly sbory (střediska), vůdkyní 2.sboru Sůvy a Lišky byla Marie Kloučková, později Libuše Šnýdrová-Štěnda,
ve středisku byly dále oddíly:
2.odd. vedoucí Helena Semerádová, později Marie Deklesová-Tetka,
7.odd. Soňa Kaplanová,
9.odd. Eva Schwarzová-Moucha,
15.odd. Anna Vyčichlová,
9.oddíl měl klubovnu ve vile pí Schwarzové proti západní škole. 1.tábor byl v Ratajích n.Sázavou ve vile pí Schwarzové s chatkou na zahradě (mladší děvčata v domě, starší v chatce). Na podzim Moucha studovala v Praze, později emigrovala do Anglie, kde se vdala. Oddíl převzala Tetka Deklesová.
1946 Oddíl na Zálabí vedla Dáša Andelová-Netíková spolu s Járou Novotnou-Makalovou.
2.tábor v Horním Bradle na řece Chrudimce, vedoucí Tetka Deklesová.. Stany již z vlastních podsad a celt.
1947 3.tábor u Skuhrova na říčce Bělá. Vedoucí Tetka.
1948 4.tábor u obce Křižánky na řece Svratce pod Devíti skalami. Zúčastnily se i dívky z Červených Peček (ved. Kiwi).
1949 5.tábor na Šumavě u obce Arnoštov na řece Blanici. V rámci lesní brigády organizované ONV Kolín, tábořily zde i jiné kolínské oddíly. V táboře Sův byly i skautky z Červených Peček a Kouřimi (Míla Kopecká). Děvčata sušila seno a jednotila lesní školky.
1950 Opakování lesní brigády na Šumavě v kolektivu skautských táborů z Kolína, Kouřimi, Červených Peček a Velkého Oseka.

1968 2.oddíl skautek se zařadil do 1.střediska, které vedla Marie Deklesová-Tetka, zároveň byla
vůdkyní 2.oddílu-Sův. (Dále v tomto středisku byly oddíly: 4. Vlci, 7. Havrani , 1.d.Veverky
a 20.odd.OS).
1969 Tábor ?
1970 Společný tábor s Veverkami v Březí u Kořenýho rybníka, vedla Tetka. Nedaleko byl tábor Havranů v Zeleném údolí.

Po roce 1989 již oddíl Sův nebyl obnoven. Bývalé Sůvy se začlenily do klubu OS v 1.středisku Kolín.

Sůvy – pamětnice, členky klubu OS 1.střediska:
Bubeníková Jarmila – Kuťka Štěpinová Libuše – Štěpa,
Maršálková Věra – Kamzík, Makalová Jaroslava,
Bešťáková Hana, Černá Marie – Manka,
nečlenka Semerádová-Horáčková Helena.
Pokřik Sův: Hu-hů, hu-hů,
svorně v kruhu
pod symbolem učenosti
letí, šíří skautek ctnosti,
z labských dolin
Sůvy Kolín

Prameny: - - ze sborníku, vydaného k výročí 80 let skautingu v Kolíně,
- vzpomínky Věry Maršálkové-Kamzíka aj
M.Strnad-Miki