Mediální partneři

kpres.gif » kolin.pres.cz

kolinskydenik.gif » kolinsky.denik.cz

90 let kolínského skautingu

 
 

 


 
 
 

Banner ke stažení
na Vaše stránky...
Banner ke stažení na Vaše stránky...

Nášivka
V závěru prosince 2008 je k dispozici všem skautům a sběratelům příležitostná krojová nášivka

Autor: Jiří VančuraAutor: Jiří Vančura


Nášivka ve velkém rozlišení

V prvé etapě bylo vyšito 100 nášivek o rozměru 6 x 8 cm, které si již dnes mohou vůdcové oddílů rezervovat.

Cena nášivky je 105,- Kč

PROČ SVATÝ JIŘÍ ?

Na tutu otázku nám odpovídá bratr František Radkovský -
1. plzeňský biskup v úvodu Sborníku k 90. výročí kolínského skautingu.

Slovo k 90. výročí kolínského skautingu

Svatý Jiří je jeden z nejpopulárnějších světců. Jsou mu zasvěceny mnohé kostely ve světě i u nás, například nejstarší zachovaný kostel na Pražském hradě, rotunda na památném Řípu a další. I v Kolíně – Lešanech je mu zasvěcen kostel. Během staletí se stal patronem mnohých národů a ve vrcholném středověku patronem rytířů, rytířských řádů a symbolem rytířských ideálů. Před sto lety, při vzniku skautského hnutí, se stal i patronem skautů, protože skauti jsou rytíři moderní doby.
Nevýhodou svatého Jiří, právě tak jako mnohých dalších populárních světců je, že se kolem jejich života vytvořilo mnoho legend, které často brání, abychom jejich životopis podrobně mohli poznat. Proto o svatém Jiří víme pouze to, že se narodil někdy ve třetím století našeho letopočtu a pocházel z Kappadokie, z dnešního Turecka. Byl pravděpodobně vojákem a také statečným křesťanem. Proto byl umučen za Diokleciánova pronásledování (asi v r. 305), pravděpodobně v Lyddě, poblíž dnešního Tel Avivu v Izraeli.
Svatý Jiří je téměř vždy zobrazován při vítězném zápase s drakem. Drak je symbolem zla a zlé moci, proti které svatý Jiří statečně a vítězně bojoval. Vítězně i přesto, že umírá jako mu-čedník po krutém mučení. Vítězství je v tom, že se krutého utrpení nezalekl a zlému násilí, které po něm chtělo, aby zapřel svoji víru v Ježíše Krista, neustoupil. Zvítězil tak nejen nad sebou samým, ale i nad nepřáteli, kteří ho chtěli zlomit a pokořit. Právě proto si ho mnozí zvolili a volí za svého patrona, protože zla je všude dost, chce vítězit, lidi připravit o jejich ideály a zlomit je, odvrátit je od dobrého.
Rytířské ideály středověku, jejichž symbolem svatý Jiří byl, znamenaly odvahu v obraně dob-ra a v boji se zlem, znamenaly velkodušnost v dávání a v ochraně slabších, věrnost v dodržení slibů. Čest a dobrá pověst jim byla nade vše a cenili si jí víc, než vlastního života (vzpomeňme na slova českého krále Jana Lucemburského: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“).
Jak jsem se již zmínil, skauti, rytíři moderní doby, chtějí v dnešním světě právě tak statečně bojovat se zlem: nejprve v sobě a potom i kolem sebe. Je potřebné, aby jejich dobré vlastnosti, jejich rytířské ctnosti zářily ostatním a povzbuzovaly ostatní k nadšenému následování. Vím, že to v dnešním světě plném různých zrádných lákadel a kompromisů s nimi není vůbec leh-ké. Svědomí mnohých je zcela hluché, takže páchat zlo je pro ně zcela normální, hlavně když jim to přinese výhody. S tím se nelze smířit. I když se nám však nepodaří zlo vymýtit v celé společnosti, můžeme je vymýtit aspoň v sobě a svém okolí. Čím víc nás bude, tím víc to po-může celé společnosti, naší zemi, Evropě, světu.
Ať tedy obraz odvážného bojovníka svatého Jiří je pro nás v tomto zápase stálým povzbuzením. Ať se za nás u Boha přimlouvá - on i všichni, kteří ve svém životě šli vítězně před námi -abychom je dokázali svým životem věrně následovat
+ bratr František.


 
 


Skauting v Kolíně

havranata.gif » www.havranata.cz

havrani.gif » www.havrani.eu

surikaty.jpg » www.1-stredisko.cz/surikaty

poutnici.gif » www.poutnicikolin.cz

rosnicky.jpg » www.rosnickykolin.wz.cz

zraloci_200.jpg » www.zralocikolin.wz.cz/index.html

svistata2.jpg » www.9pristav.org/svisti/index.php