Mediální partneři

kpres.gif » kolin.pres.cz

kolinskydenik.gif » kolinsky.denik.cz

90 let kolínského skautingu

 
 

 


 
 
 

Banner ke stažení
na Vaše stránky...
Banner ke stažení na Vaše stránky...

Článek
Kočky – historie11.12.2008 (16:17)
Kdy vznikl 4. dívčí oddíl není známo, v roce 1938 je uváděn ve 3.sboru (dívčím), vedeném Dr.Emilií Nedomovou. Oddíl nesl jméno Kočky a byl v době své existence značně populární, dnes je však již velmi málo památek a vzpomínek na činnost tohoto oddílu.

1931-1940 Vůdkyní 4.oddílu v tomto období byla Marie Petrusová, zástupkyní Věra Pánková

1945 Po válce se z oddílů staly sbory (střediska), vůdkyní 4.sboru se stala Věra Pánková;
sem byly zařazeny dívčí oddíly:
4.odd. Vlasta Valášková-Bláhová,
6.odd. Věra Kalousková,
12.odd. světlušek Lidka Růžičková a Irena Černá.
1945 Tábor u Chřenovic, vedla Věra Pánková, 40 děvčat, pracovaly na žňové brigádě v Kounicích na statku, na kterém hospodařili 2 bratři, rovněž skauti. Tábora se zúčastnili i bratři: Mirek Jandák-Cap, Beránek-Brcan, Jiří Filip-Fižďa a ing. Růžička-Mastr s manželkou.
Oddíl Koček v rámci akce „Kolín sobě“ přispěl částkou 1500 kč a dal podnět pro obnovu pomníku TGM.
1946 Tábor pod Lichnicí u Lovětínského rybníka , vedla Věra Pánková, zástupkyně Blanka Kronusová. Po táboře po odchodu V.Pánkové do Prahy vedla pak 4.středisko Vlasta Valášková a věra Kalousková.
1947 Tábor v Potštejně na Divoké Orlici. Vedla Vlasta Valášková a Věra Kalousková, v kuchyni paní Kalousková. Na pstruhy v čiré říčce chodila paní anglického velvyslance.
1948 Tábor v Červené Řečici, místo bylo obtékáno potokem, takže přístup byl jedině přes lávku u mlýna. Vedení stejné jako v předchozím roce. Tábor přišel navštívit kardinál Beran.
1949 Oddíl se zúčastnil brigády v Arnoštově na Šumavě, rovněž i v roce 1950. Děvčata sušila seno a jednotila lesní školky.

1968 Obnovený 4.oddíl skautek, vedený Vlastou Valáškovou-Bláhovou, byl zařazen do vzniklé- ho 2.střediska, vedeného Jaroslavem Růžičkou-Gayem, zástupcem Jiřím Mračkem.
V tomto středisku byl ještě 7.dívčí oddíl světlušek, vedený Zdeňkou Pintovou.
1969 Společný tábor 2.střediska u Staré Huti u Uhlířských Janovic, vedl Gay, 70 účastníků. Není známo, zda se účastnily i Kočky.
1970 Tábořilo se na stejném místě, byly však již 2 tábory, celkem 120 účastníků.
Po ukončení činnosti Junáka přešli někteří členové do turistického oddílu Spartak Tatra Kolín.

1991 Po obnově 2. střediska Poutníků již Kočky nebyly obnoveny.

Kočky – pamětnice, členky klubu OS 1.střediska:
Koldovská Ludmila - Linda
Navrátilová Eva


Prameny: - - ze sborníku, vydaného k výročí 80 let skautingu v Kolíně,
- vzpomínky Lindy Koldovské.
M.Strnad-Miki
 
 


Skauting v Kolíně

havranata.gif » www.havranata.cz

havrani.gif » www.havrani.eu

surikaty.jpg » www.1-stredisko.cz/surikaty

poutnici.gif » www.poutnicikolin.cz

rosnicky.jpg » www.rosnickykolin.wz.cz

zraloci_200.jpg » www.zralocikolin.wz.cz/index.html

svistata2.jpg » www.9pristav.org/svisti/index.php